Vana Bütünlük Platformu “VIP”

INTERVES olarak, müşterilerimize günümüz dijital trendlerine ve ihtiyaçlarına uygun web tabanlı varlık yönetimi yapabilecekleri dijital platform sunuyoruz. Valve Integrity Platform “VIP” olarak adlandırdığımı bu platform ile müşterilerimiz tarafımızca tedarik edilen ya da bakım, kalibrasyonları yapılan ürünlerin vana bakım takiplerini yapabilmekte , bakım emri verebilmekte, geçmişte yapılan işlemleri görebilmekte ve sertifikalarını sistem üzerinden indirebilmektedir. Bu sayede kapsamımızda olan vanaların bakım ve kalibrasyon tarihler müşteri varlık yönetim sistemlerinden bağımsız olarak INTERVES VIP platformu tarafından da yapılmakta, herhangi bir gecikme ya da atlama yaşanmadan süreç kontrol altına alınmaktadır.

Tüm takip, kontrol, vana yönetimi kabiliyetlerinin yanında ürün bazında bakım sertifikası, ürün belgeleri, teknik föyler gibi birçok doküman sistemde indirilebilir şekilde arşivlenmektedir.


Kullanıcı Paneli Özellikleri;

 • Vana Varlık Ağacı Yönetimi
 • Vana İmalat ve Proses Bilgileri
 • Set Limit Değerleri
 • Ürün Dağılımları ve Trendleri
 • Bakım ve Kalibrasyon Planları
 • Bakım Talep
 • Otomatik Eposta bilgilendirme
 • Dokuman Yönetimi

 

 

Platform Kapsamındaki Ürünler;

 • Emniyet Ventilleri
 • Basınç Tahliye Ventili
 • Vakum Tahliye Ventili
 • Basınç Vakum Ventili
 • Pilot Kumandalı Emniyet Ventilleri
 • Krojenik Emniyet Vanaları
 • Hatiçi Alev Tutucu
 • Hat Sonu Alev Tutucu

 

 

 
Varlık Ağacı

Varlık Ağacı ile ürün tiplerinin altına bakım ve kalibrasyon yapılan ürünlerin seri numaraları ile takip yapılmaktadır

Veri Föyleri ve Dokümentasyon

arlık Ağacı ile ürün tiplerinin altına bakım ve kalibrasyon yapılan ürünlerin seri numaraları ile takip yapılmaktadır

Otomatik Bilgilendirme

arlık Ağacı ile ürün tiplerinin altına bakım ve kalibrasyon yapılan ürünlerin seri numaraları ile takip yapılmaktadır